1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller besvarar kontakförsök.

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testl. ex. hoppar, gnäller skäller.

1c. KONTAKT
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mkt snabbt, leker mkt aktivt

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. LEK 1
Gripande och dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller men drar inte emot.

Griper, drar emot men släpper och tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.

3a. FÖRFÖLJANDE

Startar inte.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

Startar inte.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. GRIPANDE

Nonchalerar bytet /springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.

 

Nonchalerar bytet /springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma.

Intresserad, följer fig. utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under mom. första del.

Visar enstaka hotbeteenden under mom. första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under mom. första del.

Visar flera hotbeteenden, under mom. första del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till fig.

Går fram när fig. är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till fig. utan hjälp.

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv.

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter att overalen lagts ner.

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när fö står bredvid.

Går fram till overallen när fö gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, el liten tempoväx. vid någon av passagerna

Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge eller tempo-växl. vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när fö sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när fö står bredvid.

Går fram till skramlet när fö gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoför-
ändring eller undanmanöver.

Liten båge, el tempoväxl vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp/luktar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tilfällen.

Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse.. Alt. engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott ex halva sträckan båda spökena alt. hela sträckan ett spöke.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid fö.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Någon avstånds reglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram när fö tagit av figs huvudbonad. Alt. går inte fram i tid.

Går fram till fig. när fö talar till fig och lockar på hunden.

Går fram till fig. när fö står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig utan hjälp.

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid.

Accepterar kontakt från fig. utan att besvara den..

Besvarar kontaktf från fig.

Tar själv kontakt med fig.

Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b LEK 2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.